TIN TỨC NỔI BẬT

Doanh nghiệp tổ chức sàn giao dịch bất động sản phải chịu trách nhiệm trước nhà nước và pháp luật
admin - 2023-08-22 14:00:00 - custom.view 353

Cụ thể, chiều 21/8, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về việc đề xuất xây dựng các sàn giao dịch việc làm, bất động sản và quyền sử dụng đất.

Thông tin tại cuộc họp về vấn đề sàn giao dịch bất động sản, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, các quy định về điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản còn nhiều bất cập, dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý nhà nước, tạo kẽ hở cho các sàn giao dịch bất động sản lách luật để hoạt động kinh doanh. Bộ xây dựng đề xuất tiếp tục hoàn thiện và duy trì hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản.

photo-1692676644197

Doanh nghiệp tổ chức sàn giao dịch bất động sản phải chịu trách nhiệm trước nhà nước và pháp luật. Ảnh minh họa

 Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết: Bộ Xây dựng đề xuất theo hướng các giao dịch bất động sản sẽ thông qua sàn và cũng vẫn là sàn của doanh nghiệp, không phải là sàn của nhà nước. Nhà nước sẽ hình thành, lập sàn của nhà nước liên quan đến tài sản công, bất động sản công để mua bán, giao cho các địa phương tích hợp với Trung ương sẽ hợp lý hơn.

Đối với hoạt động giao dịch quyền sử dụng đất, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị, thành lập mô hình về sàn giao dịch bất động sản, trong đó có giao dịch về quyền sử dụng đất, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất giữa đất đai và tài sản gắn liền với đất. Đối với vấn đề chưa đảm bảo nguyên tắc 1 cơ quan nhiều việc và 1 việc chỉ giao cho 1 cơ quan chủ trì thực hiện, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho rằng, giải pháp khắc phục là sửa đổi đòng bộ Luật dân sự, Luật đất đai, Luật kinh doanh Bất động sản, để đảm bảo không bị chồng chéo về phạm vi hoạt động.

Đồng thời bổ sung thêm chức năng cho văn phòng đăng ký đất đai, trong đó tách bạch giữa đơn vị thực hiện sàn giao dịch quyền sử dụng đất, với đơn vị giải quyết thủ tục hành chính về đất đai và xây dựng đề án sàn giao dịch quyền sử dụng đất, trình cơ quan phê duyệt, bổ sung nguồn nhân lực, bổ sung xây dựng hệ thống thông tin.

Cuộc họp thống nhất cần có có trung tâm, sàn giao dịch của nhà nước đối với thị trường lao động, để có thể thực hiện trách nhiệm đối với nguồn nhân lực trong khu vực công và tư, khuyến khích sàn của doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các Bộ Xây dựng, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ hoàn thiện báo cáo với Thủ tướng về thực tiễn, kinh nghiệm đối với các thị trường việc làm, bất động sản cũng như kinh nghiệm của các nước thực hiện sàn giao dịch; những đề xuất, điều chỉnh về mặt pháp lý dựa trên cơ sở các Nghị quyết của Trung ương với các thị trường này.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng nhấn mạnh: Đối với giao dịch bất động sản mang tính chất dân sự, không kinh doanh nên để tự chọn, nếu được nên khuyến nghị Chính phủ nên miễn các chi phí giao dịch mang tính chất dân sự, giao dịch ở vùng sâu vùng xa có sự hỗ trợ. Bởi các giao dịch này vừa công khai, minh bạch quản lý được giá, xác định được dữ liệu. Ngoài ra, cũng phải quy định về tiêu chuẩn hóa về các bất động sản được đưa lên sàn, để đảm bảo hàng hóa được giao dịch đủ điều kiện, chính xác và phải quy định trách nhiệm của các tổ chức sàn này là các tổ chức doanh nghiệp, phải chịu trách nhiệm trước nhà nước, trước pháp luật.

Theo Lê Minh

Công Thương