Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU MAX VIỆT NAM
QUẢN TRỊ VIÊN - 2020-06-15 14:07:26
MAXLAND được thành lập từ năm 2008, là một trong những đơn vị tiên phong trong việc phát triển hệ thống phân phối bất động sản chuyên nghiệp dưới mô hình Sàn...
Xem thêm
GIẢI THƯỞNG & THÀNH TÍCH
QUẢN TRỊ VIÊN - 2020-06-15 14:07:26
Trên 10 năm thành lập và phát triển, Công ty đạt được rất nhiều thành công trên nhiều lĩnh vực được các tổ chức chính trị, xã hội và các doanh nghiệp trong v...
Xem thêm
ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN & LIÊN KẾT
QUẢN TRỊ VIÊN - 2020-06-15 14:07:26
Max Việt Nam là một trong những công ty bất động sản uy tín tại Việt Nam sở hữu một hệ sinh thái Bất động sản đa dạng: Đầu tư – Đầu tư thứ cấp – Phân phối –....
Xem thêm
ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
QUẢN TRỊ VIÊN - 2019-10-14 09:17:00
Công ty cổ phần Max Việt Nam là một trong những đơn vị tiên phong phát triển hệ thống sàn giao dịch bất động sản và đầu tư bất động sản. Để chúng tôi đạt đượ...
Xem thêm