Tin tức & Sự kiện

Cá nhân kinh doanh bất động sản phải có đăng ký kinh doanh
admin - 2019-11-13 14:13:55 - custom.view 275


Cá nhân kinh doanh bất động sản phải có đăng ký kinh doanh (Ảnh minh họa)

Đây là nội dung quan trọng được đề cập trong Công văn 1494/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân kinh doanh bất động sản.

Theo đó, hộ gia đình, cá nhân được xác định là kinh doanh bất động sản thì phải có một trong các giấy tờ sau đây:

- Đăng ký kinh doanh

- Giấy phép hành nghề

- Chứng chỉ hành nghề

Khi có một trong các giấy tờ trên thì cá nhân chỉ phải chịu thuế giá trị gia tăng 2% và thuế TNCN 1%.

Tuy nhiên, khi chuyển nhượng bất động sản thuộc sở hữu của mình thì hộ gia đình, cá nhân phải chịu thuế TNCN là 2% trên giá chuyển nhượng từng lần.

Công văn 1494/TCT-DNNCN được ban hành ngày 18/4/2019.

Tin tức & Sự kiện