Tin tuyển dụng

NHÂN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
TUYỂN DỤNG - 2019-11-14 08:49:00
Tìm kiếm khách hàng, tư vấn và giới thiệu sản phẩm bất động sản mà Công ty đang phân phối; Thực hiện các kế hoạch và chương trình bán hàng các Dự án mà công....
Xem thêm
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
QUẢN TRỊ VIÊN - 2019-10-25 14:38:25
Công ty cổ phần Max Việt Nam
Xem thêm